:: Novinky
Otestujte si aplikáciu ET WWW na reálnych dátach z testovacích vozidiel...

...viac

 
:: OBU
Systém mýta pre nákladnú dopravu v Nemecku...

...viac 

 
:: ADR
Všetko o preprave nebezpečných vecí ...

...viac  

 
:: Prietokomery
Momentálne testujeme komunikáciu medzi systémom EchoTrack a prietokomermi od firmy ...

...viac 

 

 0BU

Je to skratka palubnej jednotky - On Board Unit - zariadenia montovaného do vozidla, ktoré tvorí súčasť elektronického mýtneho systému prevádzkovaného spolkovou vládou Nemecka.

OBU je jednou z troch možnosti výberu mýtneho v Nemecku, ktoré spolková vláda povinne zaviedla pre domácich aj zahraničných prepravcov na vozidlá nad 12t prípustnej celkovej hmotnosti.

Poskytovateľom technológie a služby OBU je spoločnosť Toll Collect, ktorá dané zariadenia a technológiu poskytuje.

V súčasnosti vieme zabezpečiť montáž týchto zariadení po splnení nasledujúcich podmienok:

Podmienka k montáži je písomná alebo mailová objednávka, dopravca musí mať zaregistrované vozidlo, na ktorom má prebiehať montáž u spoločnosti Toll Collect a musí predložiť čipovú kartu, ktorú obdrží taktiež od spoločnosti Toll Collect po
registrácii. Montáž sa realizuje do dvoch týždňov od potvrdenia objednávky a
prevzatia čipovej karty.

Potrebné tlačivá na registráciu a podrobnejšie informácie nájdete tu.

:: Bezpečnosť
Mimoriadna ponuka -bezpečnostné vesty podľa normy EN 471 ...

...viac 

 
:: Subdomény
Na našej doméne echotrack.sk budú postupne sprístupňované aj WWW stránky našich partnerských firiem vo ....

...viac 

 
:: WWW
Chceli by ste mať vlastnú WWW stránku ?Vytvoríme ju pre Vás ....

...viac 

 
:: Download
Stiahnite si k sebe viac informácii a programov ...

...viac