KONTAKT      
  Ing. Ján Cimba - moni CAR
 
     
  adresa prevádzky:telefón, fax

                      e-mail
www
Kremnička 3
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

+ 421 907 839 920

+421 48 416 30 33

monicar@echotrack.sk
www.echotrack.sk

IČO
IČ DPH

banka
účet
IBAN
40 090 124
SK1020058545

Tatra banka
2624756163 / 1100
SK34 1100 0000 0026 2475 6163

 

 

 

 
           
Copyright moni CAR 2006. Všetky práva vyhradené.