Dispečerský pult      DP                                                        najnovšia verzia EchoTrack DP  1.99  už v ponuke 

::  - novinky - novinky - novinky - novinky -  ::

::  - našim klientom na požiadanie informácie o polohe vozidla v západnej a strednej Európe na úroveň ulice -   ::

::  - mapa západnej Európy na úroveň ulíc - nové reporty - mapa západnej Európy na úroveň ulíc -   ::

  ::  nečakajte na zajtrajšok - kontaktujte nás už dnes - tel./fax +421 48 416 30 33 - monicar@echotrack.sk - +421 907 839 920   ::

 

Dispečerský pult EchoTrack DP je súhrn HW a SW prostriedkov inštalovaných v centrále zákazníka, ktoré umožňujú komunikáciu s mobilnými jednotkami, zmenu ich nastavení, stiahnutie a analýzu dát. 

Vlastnú aplikáciu, najmä formy výstupu dát (reporty a analýzy), je možné upraviť podľa želania zákazníka.

Riešenie uľahčuje bežné operácie dispečera:

 • zisťovanie aktuálnej polohy vozidla pre plánovanie jeho ďalších jázd 

 • vizuálna kontrola prejdenej trasy - na mape vidíte históriu pohybu vozidla a môžete ju farebne rozlíšiť napr. podľa aktuálnej rýchlosti, teploty, chodu chladenia…

 • vytvorenie textového reportu (typicky knihy jázd, grafu spotreby paliva)

  NOVÉ REPORTY               Novinky k 13. 06. 2006

 • kniha pobytu vozidla v jednotlivých štátoch a sumár za ľubovoľne zvolené obdobie, veľmi vhodná pomôcka pre stanovenie diét

 • alarmy - report, ktorý na základe zvolených kritérií vyhľadá u vybratého vozidla (vozidiel) nekorektné stavy

 • rýchlosť - report, ktorý veľmi rýchlo v nastavených hodnotách,  napr.. ak vozidlo, alebo vozidlá prekročia nastavené kritérium   90 km/hod, vyhodnotí všetky prekročenia tejto rýchlosti, dobu prekročenia rýchlosti a priemernú rýchlosť v každom intervale prekročenej rýchlosti. Takto získaným údajom je možne okamžite robiť opatrenia s vodičmi, ktorí majú ťažkú nohu - ešte za jazdy - veľký vplyv na spotrebu

 • zmena paliva - ďalší "bič na vodiča". Report, ktorý rýchlo vyhľadá všetky prudké poklesy, ale aj prírastky v nádrži PHM. Hodnota sa dá navoliť, napr. 25 litrov. Okamžite viete, kde bolo tankované, koľko bolo tankované ale najmä, ak máte vodiča "kmína", pomerne ľahko si vyhľadáte či a kde a koľko a kedy si odlieva

Výhody dispečerského pultu EchoTrack DP:

 • ľahké a intuitívne ovládanie – farebné kódovanie stavu vozidiel, jednotné menu

 • dokonalé zabezpečenie – autorizácie menom a heslom, obmedzenie prístupu podľa oprávnenia

 • veľký objem spracovávaných dát – robustná konštrukcia umožňuje prácu so stovkami miliónov záznamov bez straty spoľahlivosti a spomalenia odozvy programu

 • automatické predspracovanie dát – program automaticky skontroluje namerané údaje, nastaveným užívateľom potom odošle e-mail, v ktorom upozorní na možné problémy konkrétnych vozidiel (skokové úbytky paliva, nedodržané trasy, jazdu vo vysokej rýchlosti či otáčkach…)

 • široký výber kvalitných máp – od Európy 1 : 1 000 000 až po podrobné plány miest

 • viac ako 80 máp slovenských miest z edície VKU Harmanec

  NOVÉ MAPY            Mapa západnej Európy na úroveň ulíc   !!!

  ::  kde iní končia, my sme už boli  ::

::  moni CAR  ::