EchoTrack Fax -technické parametre

Zapnutie prístroja:

V priebehu procesu zapnutia prístroja dochádza k nasledujúcim akciám:

 • Červená LED dióda jedenkrát krátko blikne.

 • Zariadenie vypíše prvý riadok “ *** EchoTrack Fax 1.0 dátum firmwaru ***

 • Pokiaľ je vložená SIM karta s aktivovanou ochranou PIN, vypíše sa hlásenie „Problém so SIM kartou…“

 • Vypíše sa informácia o súčasnom nastavení formátu (A4 / A5).

 • Interný modem sa pokúša prihlásiť do GSM siete. Tento proces môže trvať niekoľko sekúnd.

 • Keď sa rozsvieti červená LED dióda, EchoTrack Fax je pripravený k použitiu.

Významy červenej LED diódy:

 • Trvalo svieti - EchoTrack Fax je pripravený

 • Rýchlo bliká - príjem faxu alebo SMS

Funkcie tlačidla

 • Posunutie o riadok, pokiaľ EchoTrack Fax netlačí.

 • Zastavenie prebiehajúcej tlače

Prepínač A4 / A5

Výber medzi módom:

 • A4: šírka 210 mm originálneho dokumentu je transformovaná na šírku 112 mm kópie, vzor je prenášaný s rozlíšením 1800 bodov, na tlačiarni dosiahneme vytlačenie 1 300 bodov, výška dokumentu sa nemení (stránka je opticky pretiahnutá)

 • šírka 148 mm originálneho dokumentu je transformovaná na šírku 112 mm kópie, body sú prenesené v pomere 1 : 1, výška dokumentu sa nemení

EchoTrack Fax vytlačí po prepnutí prepínača A4/A5 informácie o aktuálnom nastavení. Pokiaľ k prepnutiu dôjde v priebehu tlače, dôjde k jeho prerušeniu a automaticky sa začne s tlačou v inom formáte.

Upozornenie:

EchoTrack Fax eviduje informáciu, či bol prijatý dokument aspoň raz vytlačený. Každý nový prijatý fax potom staré vytlačené faxy zmaže.

Technické údaje:

Pamäť

512 kB
Znaková tabuľka pre SMS ASCII 32-127, 8x8
Tlačová metóda optimalizovaná jednosmerná tlač
Napájanie 12V-40V DC , 20 VA, napájací konektor jack
Protokol Fax Class 2.0
Text SMS
GSM modul Dual-band EGSM900 a GSM1800 (tri-bandový modul v nasledujúcej verzii)
Nutné prevádzkové podmienky SIM karta bez PIN, s aktivovaným faxovým číslom