EchoTrack WWW

ukážka >>

Je to internetová aplikácia určená pre jednotlivcov a malé firmy, ktoré napriek tomu, že nedisponujú veľkým počtom vozidiel, chcú využívať možnosti  riešenia EchoTrack.

:: OTESTUJTE SI JU ::

V prípade, že si chcete otestovať túto aplikáciu priamo na reálnych dátach z testovacích vozidiel, pozorne si prečítajte nasledujúce riadky.
Po vstupe do aplikácie EchoTrack WWW sa dostanete na prvú - prihlasovaciu stránku kde je nutné zadať vaše prihlasovacie meno a heslo. Na účely testovania je nutné zadať meno: test a heslo: test - tak ako to vidíte na obrázku.


Vyberiete si jazyk (kliknutím na vlajku)

a prihlásite sa do aplikácie. V testovacej verzii - máte prístupné všetky možnosti, okrem sťahovania údajov z mobilnej jednotky, editácie a mazania dát. Ostrá verzia - po pridelení vášho mena a hesla nemá samozrejme žiadne obmedzenia.

     Ak si chcete aplikáciu vyskúšať - kliknite sem.     
 

Hlavné črty :

  • zákazník si nekupuje dispečerský pult, iba mobilné jednotky do vozidiel za zvýhodnených podmienok

  • stačí mu akýkoľvek internetový prehliadač a samozrejme pripojenie na internet

  • na základe priradeného mena a hesla pristupuje k informáciám o svojom vozidle

  • všetky dáta sa zapisujú na náš server, my zabezpečujeme funkčnosť, kompatibilitu a bezporuchovosť aplikácie

  • zákazník môže vykonávať všetky operácie tak ako v klasickom EchoTracku - reporty, analýzy, prehľady

  • uvedený produkt je spoplatňovaný mesačne ako služba

  • služba sa objednáva zmluvou minimálne na 2 roky