EchoTrack - charakteristika

   Predstavujeme Vám - EchoTrack - komplexný systém satelitnej identifikácie vozidiel, ktorý poskytuje :  

Automatizovaný zber dát

 

 • poloha (GPS)

 • palivo

 • km

 • teplota

 • iné (motor, dvere, chladenie, kúrenie ...) 

Presné analýzy

 

 • okamžitý stav vozidla
 • priebeh sledovaných údajov v čase
 • história údajov o vozidle
 • filtrovanie dát podľa rôznych kritérií
 • generovanie knihy jázd
 • kontrola a úspora paliva (až 30%)
 • alarmy v prípade vzniku nejakej udalosti (vybočenie z trasy, krádež vozidla, pokles alebo nárast teploty, nedovolená manipulácia s vozidlom)
Formy zobrazenia výsledkov