EchoTrack - popis (verzia 1.95.0024)                                                                                                   

Ide o komplexné HW a SW riešenie od firmy AURIS-CZ s.r.o. z Českej republiky určené pre satelitnú identifikáciu pohybujúcich sa objektov.

Vhodný je najmä pre stredných a veľkých prevádzkovateľov nákladnej kamiónovej dopravy (NKD), u ktorých je potreba sledovania vozidiel, ktoré sú aj niekoľko týždňov mimo materskú firmu, najvyššia.

Z našich doterajších referencií vyplýva, že produkt si už našiel svoje pevné miesto aj u zákazníkov zo segmentu distribučných - potravinárskych a spracovateľských firiem, ktoré majú vlastný alebo externý vozový park a chcú byť vždy včas a presne informovaní o ich aktuálnom stave ( polohe, rýchlosti, teplote v nákladovom priestore ... )

Systém je otvorený - po bezplatnej analýze ho vieme prispôsobiť konkrétnym požiadavkám klienta.

EchoTrack pozostáva z 2 základných časti (pozrite si schému):

K tomu je možné doplniť ďalšie prídavné zariadenia ( tlačiareň, terminál ), ktoré uľahčujú vzájomnú komunikáciu vodiča a centrály.

Novinkou je samostatná a nezávislá internetová aplikácia pod označením EchoTrack WWW určená pre jednotlivcov a malé dopravné firmy.