Niekoľko údajov o firme

     
r. 2001

Založenie firmy moni CAR.

r. 2002

Prvá inštalácia systému EchoTrack v Slovenskej republike.

r. 2003

Dynamický nárast užívateľov z oblasti nákladnej kamiónovej dopravy a distribučných firiem.

r. 2004

Rozšírenie ponuky o automobilové navigačné GPS systémy Garmin, automapy z produkcie VKÚ Harmanec, modely vozidiel od fínskeho výrobcu EMEK, teplotné a iné digitálne snímače od firmy M-TECH.

r. 2005

Spustenie testovacej prevádzky systému EchoTrack WWW určeného pre menšie prepravné firmy.

r. 2006

Plná prevádzka systému EchoTrack WWW.  Nový softvér pre aplikáciu EchoTrack DP - dispečerský pult, mapový podklad - západná Európa na úroveň ulíc.... )., upgrade softvéru systému EchoTrack WWW - nové reporty,    

 


Systém EchoTrack je momentálne nainštalovaný vo viac ako 750 vozidlách v rámci Slovenska.

Súhrne v rámci Českej republiky, Poľska a Slovenska je nainštalovaných vo vozidlách viac ako 8600 mobilných jednotiek.