PMICRO - Print

slúži na:

  • sledovanie teploty pri preprave potravín, a tovarov, pri ktorých je nutné zabezpečiť vhodný teplotný režim.

  • dokladovanie priebehu teploty dodávateľom ihneď pri odovzdávaní tovaru vytlačením priebehu teploty.

  • sledovanie teploty v skladoch.

Zapisovač teploty zaznamenáva teplotu do zabudovanej pamäte v nastavenom intervale.  

Kapacita pamäte je 10 400 záznamov, pričom záznam je reprezentovaný časom a hodnotou teploty.

Aktuálnu hodnotu teploty zobrazuje na LCD zobrazovači. Záznamy o prebiehajúcich teplotách je možné kedykoľvek vytlačiť na zabudovanej termotlačiarni. Záznamy je možné prenášať do štandardného PC, kde sa archivujú. Zapisovač má zabudované Li-ion akumulátory


technické parametre

informácia o cene