Mobilná jednotka - hlavné črty

Mobilná jednotka EchoTrack je konštruovaná s ohľadom na maximálnu odolnosť a prevádzkovú spoľahlivosť

  • nevyžaduje aktívny prístup vodiča (vkladanie údajov, potvrdzovanie apod.)

  • vyhotovením a zabezpečením eliminuje snahu o jej vyradenie z prevádzky

  • interný záložný zdroj a masívne kovové puzdro

  • všetky konektory sú ukryté vo vnútri

  • automatická detekcia nekorektného chovania vodiča

  • zvýšená odolnosť voči vibráciám, teplotným zmenám a prachu

  • použitie najmodernejších technológií

GPS prijímač s procesorom SIRF (určí prvú polohu do 10s po naštartovaní, nestráca signál ani v hustej zástavbe)

GSM modem Siemens pre rýchly a spoľahlivý prenos dát (dáta pre podrobný rozbor 14-dennej jazdy (6 000 udalostí) sa prenesú do 2 minút)

Voliteľne je možné k jednotke pripojiť: 

  • čítačku čiarových kódov (všetok vyložený tovar sa eviduje k miestu zastávky)

  • terminál alebo vreckový počítač palmtop (pre odosielanie a príjem textových správ)

  • tlačiareň Kyoline (tepelná metóda tlače, šírka 112 mm, tlač prijatých správ a faxov)